Telefon
WhatsApp

İptal Şartları

REZERVASYON İPTALİ VE İADE KOŞULLARI
 
MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILAN İPTALLER
Müşteri ,villa/apart toplam konaklama bedelinin %30’u olan ön ödemeyi; web sitesinden Kredi Kartı ile veya bildirilen Villa Casusu hesabına Havale veya EFT yolu ile yolu ile veya peşin olarak; yaptığı tarihten itibaren geçerli olacak olan rezervasyonunu kendi isteği ile rezervasyon tarihinden önce iptalinde;
 
-Konaklama tarihine 30 günden fazla kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon için Villa Casusu tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %30’u) iadesini isteyemez;
 
- Konaklama tarihine 30 gün ve daha az kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon için Villa Casusu tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %30’u) iadesini isteyemez ve villa/apart sahibi alacağı olan kalan konaklama bedelinin tamamını villa/apart sahibinin hesabına ödemekle yükümlüdür.
Müşteri tarafından oluşturulacak gerekçeli iptal bildirisinin Villa Casusu’a resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılması zorunludur.Resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılmayan bildirimler iptal  için geçerlilik oluşturmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğünü ortadan kaldırmaz. Villa Casusu rezervasyon iptali onayını müşteriye resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirmediği sürece rezervasyon iptali onaylanmış sayılmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğü devam eder. Rezervasyon iptal tarihi,müşteri tarafından oluşturulan iptal bildirisinin yukarıda belirtilen şartlarda Villa Casusu’a ulaştığı andan itibaren geçerlidir.
 
İptal durumlarında Villa Casusu, konaklama ile ilgili olarak aldığı önlemlerin, masrafların ve villa/apart sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi adına konaklama anlaşmasında belirtilen toplam konaklama bedeli üzerinden müşteriden yukarıda belirtilen ödemeleri almaya iş bu sözleşmeye istinaden hak sahibidir.
 
Villa Casusu TARAFINDAN MÜCBİR SEBEPLER HALİNDE YAPILAN İPTALLER
Kiralanan Villalarda/Apartlarda, ön görülemeyen durumlar(alt yapı tesisat donanımındaki ani oluşacak problemler, su baskını,yangın,bina taşıyıcı sisteminin hasar görmesi vb.) olması halinde,  Villa Casusu rezervasyonunuzu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum en kısa zamanda müşteriye gerekçeleri ile bildirilecektir. Bu ve benzeri durumlarda  Villa Casusu, aynı tarihlerde müsait olan, kiralanan villanın/apartın muadili olan farklı bir konaklama imkanı sunmaya çalışır. Müşteri; yaptığı ödemenin tamamının iadesini alma hakkına sahiptir. Villa Casusu müşteriden alınan ödemenin; toplam konaklama bedelinin komisyon bedeli kadar olan miktarını iade etmekle yükümlüdür.Kalan ödeme iadesi villa/apart sahibi sorumluluğunda olup Villa Casusu bu bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.    
Müşterinin, kalan ödemeyi rezervasyon girişinde villa/apart sahibine ödememesi durumunda, Villa Casusu, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama, yukarıda belirtilen maddeleri aynen uygulama ve  bu villaya başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.
Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere villanın/apartın iş bu sözleşmenin taraflarının açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, villanın/apartın kullanılmamasından Villa Casusu sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü villanın/apartın kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, Villa Casusu’ın bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır